Skip to content

Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych 2017

Pomagamy młodzieży i osobom dorosłym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub niezdolnością do pracy), dzieciom posiadającym orzeczenie oraz ich najbliższemu otoczeniu, zameldowanym w mieście Chorzów.

W ramach projektu wiodącego Fundacji zapraszamy do skorzystania z bieżącej działalności Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych: