Witamy serdecznie. WWW niepełnosprawni śląsk pl.Po zaznaczeniu wybranego fragmentu ikliknięciugłośniczkatreśćodczytalektor   Click to listen highlighted text! Witamy serdecznie. WWW niepełnosprawni śląsk pl.Po zaznaczeniu wybranego fragmentu ikliknięciugłośniczkatreśćodczytalektor Powered By GSpeech
12012022Cz
Last updateWt, 01 Lip 2014 9am

 1 lipca 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, uprawniających m.in. do parkowania w specjalnie oznakowanych kopertach. Obecnie obowiązujące karty stracą ważność 30 listopada br. Nowa karta będzie miała charakter czasowy, z terminem ważności ustalonym na maksymalnie 5 lat. Zmieni się także organ wydający dokument – zgodnie z nowelizacją przepisów będzie nim przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

CZYTAJ WIĘCEJ: ZMIANY W PARKOWANIU

Darowizny

Zmień wielkość tekstu:

Zgodnie z zapisem statutu, dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: darowizn, spadków i zapisów, subwencji osób prawnych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego. wszystkie one mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 5.000 (pięciu tysiącom) złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 2.000 (dwóch tysięcy) dolarów USA uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł Sponsora ma charakter wyłącznie osobisty.

Numer konta Fundacji:
70 1560 1108 0000 9350 0002 1514

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech