Witamy serdecznie. WWW niepełnosprawni śląsk pl.Po zaznaczeniu wybranego fragmentu ikliknięciugłośniczkatreśćodczytalektor   Click to listen highlighted text! Witamy serdecznie. WWW niepełnosprawni śląsk pl.Po zaznaczeniu wybranego fragmentu ikliknięciugłośniczkatreśćodczytalektor Powered By GSpeech
12012022Cz
Last updateWt, 01 Lip 2014 9am

 1 lipca 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, uprawniających m.in. do parkowania w specjalnie oznakowanych kopertach. Obecnie obowiązujące karty stracą ważność 30 listopada br. Nowa karta będzie miała charakter czasowy, z terminem ważności ustalonym na maksymalnie 5 lat. Zmieni się także organ wydający dokument – zgodnie z nowelizacją przepisów będzie nim przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

CZYTAJ WIĘCEJ: ZMIANY W PARKOWANIU

O Fundacji

Zmień wielkość tekstu:

Śląska Fundacja "Pomoc Niepełnosprawnym" powstała w roku 2001, a jej Komitet Założycielski stanowili Fundatorzy: Grzegorz Zymanek, Urszula Zymanek, Ryszard Anders i Krystyna Rak.

Cele statutowe Fundacji to:

*    organizacja i niesienie pomocy materialnej i innej osobom niepełnosprawnym o różnym stopniu niepełnosprawności fizycznej bądź psychicznej;

*    pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji i kształcenia;

*    propagowanie problemów likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz ewentualna pomoc materialna w tym zakresie;

*    organizacja spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, wspólnych wyjazdów, obozów, wycieczek, wczasów itp.;

*    współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego oddziałami wojewódzkimi w zakresie wielostronnej pomocy osobom niepełnosprawnym;

*    współpraca z władzami samorządowymi gmin, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz organizacjami kościelnymi, jak Caritas, w zakresie koordynacji pomocy osobom niepełnosprawnym;

*    współpraca z zakładami opieki zdrowotnej i Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

*    upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, współpraca ze środkami masowego przekazu w tym zakresie;

*    gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu utrzymania i rozwoju Fundacji oraz udzielania pomocy potrzebującym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;

*    zabieganie o miejsca dla przedstawicieli osób niepełnosprawnych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej oraz radach samorządów lokalnych i wojewódzkich

*    rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi związanymi z działalnością na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie ze Statutem realizacja powyższych celów następuje m.in. poprzez:

*    działalność inicjatywną w przedmiocie zabezpieczenia i poprawy interesów osób niepełnosprawnych w życiu publicznym;

*    prowadzenie poradni fachowych w celu udzielania indywidualnej pomocy w tym pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych;

*    prowadzenie szkolenia sił fachowych do pomocy opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

*    organizowanie zbiórek publicznych, kwest, aukcji, balów charytatywnych,

*    przyjmowanie wszelkich darowizn pieniężnych i materialnych od osób prywatnych, instytucji, organizacji, osób prawnych;

*    wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Po śmierci Grzegorza Zymanka, Fundatora i Prezesa Zarządu Śląskiej Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym od początku jej istnienia, w roku 2013 ukonstytuował się nowy Zarząd Fundacji, którego pierwszą decyzją było nadanie organizacji imienia Grzegorza Zymanka, dla upamiętnienia jego osoby i podkreślenia zamiaru kontynuacji zapoczątkowanego przezeń dzieła.

Aktualny skład Zarządu Fundacji

Monika Osadnik - Prezes Zarządu Fundacji

Joanna Przyłucka - p.o. Wiceprezesa Zarządu Fundacji

Krzysztof Knas - Sekretarz Zarządu Fundacji

Monika Famuła - Członek Zarządu Fundacji

Gabriela Krupa - Członek Zarządu Fundacji

Ryszard Anders - Członek Zarządu Fundacji

Witold Macherski - Członek Zarządu Fundacji

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech