Witamy serdecznie. WWW niepełnosprawni śląsk pl.Po zaznaczeniu wybranego fragmentu ikliknięciugłośniczkatreśćodczytalektor   Click to listen highlighted text! Witamy serdecznie. WWW niepełnosprawni śląsk pl.Po zaznaczeniu wybranego fragmentu ikliknięciugłośniczkatreśćodczytalektor Powered By GSpeech
12012022Cz
Last updateWt, 01 Lip 2014 9am

 1 lipca 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, uprawniających m.in. do parkowania w specjalnie oznakowanych kopertach. Obecnie obowiązujące karty stracą ważność 30 listopada br. Nowa karta będzie miała charakter czasowy, z terminem ważności ustalonym na maksymalnie 5 lat. Zmieni się także organ wydający dokument – zgodnie z nowelizacją przepisów będzie nim przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

CZYTAJ WIĘCEJ: ZMIANY W PARKOWANIU

Zmiany w parkowaniu

Zmień wielkość tekstu:

1 lipca 2014 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, uprawniających m.in. do parkowania w specjalnie oznakowanych kopertach. Obecnie obowiązujące karty stracą ważność 30 listopada br. Nowa karta będzie miała charakter czasowy, z terminem ważności ustalonym na maksymalnie 5 lat. Zmieni się także organ wydający dokument – zgodnie z nowelizacją przepisów będzie nim przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

– Spodziewam się, że zmiany będą skutkować dużym niezadowoleniem wśród osób niepełnosprawnych, ponieważ wiele z nich utraci prawo do posługiwania się kartą parkingową – mówi Jerzy Głogowski, kierownik Sekcji ds. osób niepełnosprawnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Imienna karta dla osoby prywatnej wydawana będzie na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku orzeczeń wydanych na stałe, na maksymalny okres 5 lat. Kartę parkingową, przypisaną do konkretnego pojazdu – na okres maksymalnie 3 lat – będą mogły otrzymać placówki zajmujące się rehabilitacyjną, opiekuńczą lub edukacyjną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Wydane karty będą ewidencjonowane w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Przepis dotyczący ewidencji wejdzie w życie 4 stycznia 2016 r.

- Lista osób niepełnosprawnych uprawnionych do korzystania z karty ogranicza się do legitymujących się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu (05-R), narządu wzroku (04-O) lub chorobami neurologicznymi (10-N), a więc mający trudności w poruszaniu się. Uprawnienia, bez względu na schorzenia, utracą osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.   Warunkiem wydania karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia, których orzeczenia nie określają stopnia niepełnosprawności, również będzie ograniczona możliwość poruszania się – tłumaczy Jerzy Głogowski.

Nowe przepisy mają zapobiegać nadużyciom związanym z korzystaniem z karty parkingowej dla niepełnosprawnych. Nieuprawnione użycie (np. posłużenie się kartą osoby zmarłej) będzie zagrożone karą finansową w wysokości 2000 zł. Karta zachowuje ważność tylko wówczas, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży – jako kierujący lub pasażer.
Nowelizacja przepisów wprowadza, z dniem 1 września 2014 roku,  obowiązek wyznaczania adekwatnej do wielkości parkingu liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:


- 1 stanowisko – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 6–15;
- 2 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 16–40;
- 3 stanowiska – jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi 41–100;
- 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba wszystkich miejsc wynosi więcej niż 100.

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech