Skip to content

Tag: ulgi

Ulgi dla osób niepełnosprawnych na terenie Chorzowa

Śląskie Wesołe Miasteczko

Całodniowy karnet dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem można zakupić w specjalnej cenie 50 zł. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome są upoważnione do obioru bezpłatnych biletów w Biurze Obsługi Klienta. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością. Regulamin nie wskazuje stopnia niepełnosprawności.

Śląski Ogród Zoologiczny

Osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki:

od 1 kwietnia do 31 października – 8 zł

od 1 listopada do 31 marca – 5 zł

Bilet wstępu dla emeryta i rencisty, a także osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej towarzystwa opiekuna w każdą środę – 3 zł

Kolejka linowa „Elka”

KL Elka przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kolei tylko w towarzystwie opiekuna. Przewóz osób niepełnosprawnych odbywa się wyłącznie w gondolach. Przejazd w jedną stronę 8 złotych, w obie strony 12 zł.

Regulamin zamieszczony na stronie internetowej nie wskazuje stopnia niepełnosprawności.

Planetarium Śląskie

Seanse popularne – bilet ulgowy 6 zł. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są renciści, po okazaniu właściwego dokumentu. Bezpłatny bilet wstępu przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Górnośląski Park Etnograficzny

Bilet ulgowy dla dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów: 1 zł. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolniona z opłaty za wstęp okazuje ważny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Parkowa Kolej Wąskotorowa

Bilet dla osoby niepełnosprawnej – 3 zł.

Brak regulaminu na stronie internetowej.

Baseny Chorzów

Godzinny bilet wstępu – 6 zł – niezależnie od dnia tygodnia czy godziny. Opiekun osoby niepełnosprawnej – według cennika. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.

Brak regulaminu na stronie internetowej.